Inloggning

Logga in för att få ut mer av den här sidan. För att anmäla sig eller hantera sin anmälan måste man vara inloggad.

Dela SkrotBilsRejset

Anmälningsavgiften är 5900 SEK per team. Avgiften skall vara oss tillhanda 5 dagar efter anmälan gjorts. Om vi inte kan bekräfta betalning från anmäld deltagare, stryks anmälan och en ny måste göras. Alla anmälningar köar i den ordning som de kommer in, vilket innebär att vid utebliven betalning förloras köplatsen.

Avgiften betalas genom betalning till BG 5018-1247 eller Swish nr 123 092 8499  ange SBR Nr tydligt. Utan SBR nr på inbetalning så bockar systemet inte av betalningen och ni riskerar att platsen står som obetald.

 

 

  •  
  •