Anmälningsavgiften är 5900 SEK per team. Avgiften skall vara oss tillhanda 5 dagar efter anmälan gjorts. Om vi inte kan bekräfta betalning från anmäld deltagare, stryks anmälan och en ny måste göras. Alla anmälningar köar i den ordning som de kommer in, vilket innebär att vid utebliven betalning förloras köplatsen.

Avgiften betalas genom betalning till BG 5018-1247 eller Swish nr 123 092 8499  ange SBR Nr tydligt. Utan SBR nr på inbetalning så bockar systemet inte av betalningen och ni riskerar att platsen står som obetald.

 

 

  •  
  •