Alla bilar förses med transponderutrustning. Transpondern skall fästas på vänster bakre sidoruta. Transpondern kvitteras ut genom att erlägga ett körkort från en av lagmedlemmarna i pant.
Max 4 förare per team. Alla förare (och passagerare om man har beifahrer) måste ha hjälm och föraren måste ha ett giltigt körkort samt SMA licens (195:-) som kan lösas på plats.
 

Skrotning


Alla deltagande bilar skall skrotas. Testledning ombesörjer att skrotfirma hämtar bilarna från Mantorp Park. Efter avslutat eller brutet uthållighetstest skall bilarna parkeras på anvisad yt, sk grave yard. Det är ok att efter avslutat test montera ur säkerhetsutrustning så som skalstol, bälten, stereo och ratt. Fjädringen får inte modifieras efter bilen besiktigats inför testet. Bilen skall ha stol, ratt, fyra hjul osv när den ställts upp för skrotning. Det är ej tillåtet att efter avslutat test "döda" bilarna genom att varva sönder motorer, spinna, sladda mm på Mantorp Parks områden. Om ovanstående inte överhålls utesluts man från framtida körningar.

Bilen


Fordonet måste köras för egen maskin till anläggningen, ingen avlastning av fordon är tillåten inne på området. Säkerhetsutrustning som skalstol, racebälten är en rekommendation men ej ett krav då detta inte är en tävling utan ett uthållighetstest. som går ut på att köra så många varv som möjligt under 24 timmar. Säkerhetsutrustningen räknas inte in i de 10 000 kr bilen får vara värd. Allt som monteras på bilen skall skrotas med bilen. ALLTSÅ, montera inte Öhlinare eller KW om ni inte är beredda att skrota det. Det medför dessutom att ni senarelägger Er start då vi ger starttidsförskjutning på alla fordon som inte är inom det man kan kalla original.
Bromsar: Långloppsbelägg är ok men om vi ser performance skivor eller liknande så måste de skrotas med bilen och det blir en startidsförskjutning. (vanliga standard skivor räcker gott och väl)

Bilar skall vara försedda med:


Fungerande FM‐radio (och högtalare) för att förarna skall kunna höra meddelanden från säkerhetspersonalen.
R‐däck är tillåtet. (Regeländring)
Fjädringen får inte modifieras utan skall vara original. Att kapa ett varv på fjädern tillåts

Värdering/Besiktning/Registrering


Registreringsnumret skall vara inrapporterat senast 14 dagar innan rejsstart via formulär på www.skrotbisrejset.nu I annat fall kommer deltagande lag att få starta 1 timme efter det att starten gått, från depån.
Värdering görs av ett värderingsteam som tar beslut om värdet av fordonet. Skulle de värdera fordonet över 10 000 kronor (exklusive säkerhetsutrustning) så bestraffas man med varvavdrag enligt följande.
Överstigande 10001 = Fördröjd start med 1-4 timmar
Värderingsteamet kommer titta noggrant på fordonets ålder och skick. Vilket gör att fordon som är av nyare modell men kanske krockskadat kommer att få svårt att komma igenom utan starttidsförskjutning men som sagt, upp till värderingsteamet. Avsteg från detta kan tas av testledningen. Värderingsteamet utgår ifrån "dagsnotering" på Blocket samt skicket på aktuell bil. Att bilen är bucklig är inget som sänker värdet, bucklor kan, och kommer, ni så lätt tillfoga bilen själva. Vi värderar bilarna under månaden innan rejsstart. Vi värderar genom att ta ett snittvärde av den varianten (Märke, Modell, Variant, Årsmodell) från KVD, Blocket och andra siter om det rör sig om ovanliga modeller. Vi tar INTE hänsyn till skicket av just den anmälda bilen.

Exempel:


En bil köpt för 9000 betyder inte att värdet är 9000, kvitto hjälper inte som styrkande bevis då en bil kan ha köpts med defekt motor men efter lite fix så är det löst och då har man ett annat värde.
Om man köpt en bil för 8000 som är skabbig och ful men värdet på en bil av samma märke/modell/variant ligger på 29.900 så blir det en bedömning att det inte är en 10000s bil.
Man hittar en likvärdig bil på blocket men fem andra som ligger över 10000 så blir bedömningen att det inte är en 10000s bil.
Det finns ingen likadan bil på blocket men olika varianter av samma märke/modell. Bedömningen blir att om de andra varianterna ligger i snitt under 10k så kan det vara en 10k bil men om de andra ligger precis på gränsen så finns det ingen garanti på att vi inte bedömer att bilen är  motorstarkare, sportigare, bättre och därmed blir det en bedömning att den är värd mer än tiotusen.
 
 
Testledningens värderingsbeslut kan inte överklagas så fusk och gnäll lönar sig inte. Vid värderingen besiktigas bilarna avseende säkerhet. Lagledare skall närvara vid besiktning. Batteri, stol, bälte, utrustning mm på och i bilen ska sitta fast. Radio skall fungera och höras under färd.
Antagen besiktning/värdering skall vara genomförd innan kval eller test får påbörjas. Deltagare vars bil godkänts i besiktningen räknas som startande. Max antal startande i testet är 45 standardbilar. Reklam är tillåten på testbilarna.
Registrering av deltagande lag och uthämtning av nummerlappar görs i sekretariatet i samband med värdering/besiktning. Vid registreringen skall giltigt körkort för samtliga förare, max 4 förare per lag, kunna uppvisas.

Bonusvarv


Bonusvarv kommer att delas ut enligt följande kategorier:
• Mest originella fordon OCH klädsel på deltagare: + 30 varv
• Mest spektakulära incident: + 5 varv
• Årsmodell 1988 eller tidigare: + 25 varv

Depåplats


Deltagare äger rätt att få plats i depån för 1 st testbil, i depåplatsen skall deltagande lag lägga ut presenning. Deltagande lag ska se till att egen brandsläckare och oljeabsorbent finnas på plats. Släpvagnar och transportfordon/kärror parkeras på av personal anvisade ytor. Depågator får av säkerhetsskäl ALDRIG helt eller delvis blockeras. Fordon som feluppställts kommer att bortforslas på ägarens/hyrestagarens bekostnad. Ev. skador svarar ägaren/hyrestagaren för själv.
Anvisningar från maskindepåpersonal måste ovillkorligen följas. Depågarage hanteras I förekommande fall av Mantorp direkt och är inget som arrangören är inblandad i.
Depåplats 1-3 är reserverade för Arrangören. Även området bakom dessa platser (planen bakom stängslet) är reserverade för Arrangören.

Mat och dryck


Restaurangen kommer att vara öppen från 09:00 på lördag till 14:00 på söndag. Mat och dryck kommer att finns tillgänglig att köpa dygnet runt. All grillning eller öppen eld i maskindepån är absolut förbjudet. Får endast förekomma på anvisad plats. Det serveras även Frukost Söndag morgon.

Buller


På banan finns bullermätare utplacerade. Ljudnivån måste hållas under 85 dBA vid förbipassering. Om detta inte klaras har arrangören rätt att vägra deltagaren att fortsätta innan bullerkälla åtgärdas och underskrider 85 dBA. Under testdagarna råder depåtystnad fredagen från kl. 21:00 till 07:00 på lördag. Bana och depåområde får inte beträdas förrän testledningen gett sitt godkännande.
Vi kommer att rigoröst mäta SAMTLIGA fordon vid förbipassering. Överstiger fordonet ljudnivån så blir det svartflagg och åtgärd som sänker ljudet måste till innan fordon tillåts att komma ut på banan igen.

Tankning


Tankning av bensin får endast ske på anvisad tankplats. Tankning sker med av deltagaren medhavda "jeep"dunkar och max två dunkar per tankningstillfälle MAX 40 Liter. Det är ok med "jeepdunk" försedd med slang och avluftningsventil. I tankområdet får inte tankanläggningar lämnas. Ser vi tankanläggningar så flyttar vi dem ut ur anläggningsområdet.
Jeepdunkar skall vara försedda med lagnamn. Andra fordon än testfordon får ej parkeras inom tankområdet. Ev. bränslespill skall omhändertas innan fordonet får lämna tankplatsen. Trycksatt tankanläggning är ej tillåten. Drivmedlet bekostas av deltagarna, Statoil och ST1 har en bensinstationer ca 2 km från banan.

El


El kommer inte att finnas i stor utsträckning. Några få uttag finns, dock är de nedsäkrade till 6 AMP. Dessa uttag kommer inte att kunna användas till att driva värmare till husbil/husvagn så medtag elverk eller annan källa för uppvärmning av sovplats.

Förarsammanträde/Start/Kval/Tidtagning/Nummerlapp


Obligatoriskt förarsammanträde sker vid avlutad besiktning/värdering, ca 09.00. Kval sker mellan 09:30 och 11:00 på lördag morgon. Placering i kval avgör startuppställning i test.
Start av test sker klockan 13.00 och testet pågår i 24 timmar. Startmetod: Stående start (För tjuvstart kommer varvavdrag att tillämpas).
Samtliga fordon som deltar skall förses med av arrangören erhållna klistermärken samt startnummer och transponder. Det är deltagarnas ansvar att säkerställa att transpondern fungerar tillfredsställande innan start av test. Eventuella fel eller problem skall omedelbart rapporteras till teknisk ansvarig.

Varningsflaggor


Vi kommer att ha följande varningsflaggor i bruk:
•         Gul = fara. Sänkfarten till MAX 60 KM/H och håll god uppsikt
•         Röd = Avbruten körning kör in i depå och stanna med fordonet.
•         Svart = (individuell flagg) in i depå och tala med testledare. Detta är ett test så notera att all form av oschysst körning kommer att resultera i svartflagg.
Plåt‐ och hjulkontakt som observer4as av funktionärer kommer inrapporteras för bedömning av testledare. Vid snöfall görs en bedömning om plogning kommer att krävas.

Anmälan är bindande


Anmälan anses godtagen i och med att betalning skett och laget finns med på den publicerade listan.
Ev. återbud lämnas till GEH systems 0708‐762 539 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Varje fall hanteras individuellt.

Övrig information


Alla officiella meddelanden, PM, resultatlistor, etc. kommer att anslås på anslagstavlan vid sekretariatet. Arrangören äger rätt att besluta om avlysning av hela testet eller delar därav, därest för få deltagare anmält sig, samt i händelse av uteblivet testtillstånd eller force majeure. Om sådant beslut fattas kommer berörda deltagare att underrättas senast 24 timmar före besiktningens början.
Deltagarna ska följa Mantorp Parks förhållningsorder och anslag.
 
Säkerhetsutrustning som skalstol, racebälten är ej ett krav, men en rekommendation. Det finns dock ett lite krux och det är att bilen EJ är värd mer än 10 000 :- (exklusive eventuell säkerhetsutrustning). Arrangören gör en bedömning av bilens värde.

ALLA bilar skall skrotas!

Så här säger SBP:
Vad innebär efterkontroll?
Felen ska åtgärdas snarast. Fordonet får inte brukas mer än vad som är nödvändigt för att felen ska kunna åtgärdas. Fordonet måste genomgå en ny besiktning senast de datum som angivits i rutan för besiktningsresultat på protokollet.

Nästan alla våra stationer tar emot obokad efterkontroll . Öppettider och fordonstyper varierar mellan stationerna kontrollera därför din stations internetsida före ditt besök.

Istället för att låta Bilprovningen utföra efterkontroll kan en, av Swedac ackrediterad verkstad - inom sitt ackrediteringsområde, reparera felet och intyga åtgärden. Om fordonet inte besiktats eller intygats av ackrediterad verkstad inom angiven tid inträder automatiskt körförbud.

För information om ackrediterade verkstäder, se SWEDAC:s webbsida.
Brukas mer än nödvändigt betyder inte skit i detta och kör skrotbilsrejs... det betyder åtgärda och besiktiga om...
Så nu skriver vi hundra gånger på tavlan:

Bilen skall vara BESIKTIGAD,SKATTAD och FÖRSÄKRAD. PUNKT - Hvor svärt skal de väre som man säger på Danska...